Tuingezel

Vestigingsplaats
Zoetermeer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
https://www.tuingezel.nl
Omschrijving
TUINGEZEL is opgericht door Peter Hop, een ervaren professional in de ouderenzorg èn de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Hij is de eigenaar van TUINGEZEL.

Gekiemd en geworteld op het boerenbedrijf, werd Peter in de jaren 70 opgeleid tot verpleegkundige. Hij volgde zowel de opleiding tot A- verpleegkundige, als de opleiding tot B-verpleegkundige. Daarna vervulde Peter een actieve rol in het management van de ouderenzorg in voornamelijk de Haagse regio. Eind jaren 90 was hij onder andere directeur van een tweetal zorginstellingen in Leidschendam en Voorschoten.

Sinds 2001 werkt Peter als zelfstandig ondernemer en houdt hij zich bezig met uiteenlopende projecten die vernieuwing in de zorg voor kwetsbare burgers mogelijk maken. Ouderen met dementie, mensen met een (verstandelijke) beperking, maar ook mensen met een chronische achtergrond in de GGZ, behoorden tot zijn doelgroepen. Peter hielp verschillende kleinschalige zorgvoorzieningen, waaronder diverse zorgboerderijen, om tot ontwikkeling te komen.

De inclusieve samenleving is een belangrijk thema in zijn werk. Peter zoekt graag naar verbindingen tussen mensen en hecht waarde aan het delen van belangen tussen organisaties die de samenleving kleuren. Daarvoor is echter lef en creativiteit nodig, anders komt er geen vernieuwing tot stand. Het vinden van een goed evenwicht tussen vrijheid en de veiligheid voor kwetsbare burgers, ziet hij als een belangrijke uitdaging in het maatschappelijke veld. Respect en integriteit zijn, evenals plezier in het werk, belangrijke waarden in zijn werk.

Op Het Buitenbeest wordt Peter Hop bijgestaan door Sylvia Essenberg, Ellen Vermeulen, Carina Pronk, Silvia van der Meer en Karin Mooren. Zij treden op als cliëntbegeleider/ gezel voor de cliënten die – via TUINGEZEL – dagbesteding ontvangen.
Omgeving Vraag omschrijving Type dienst
Zoetermeer Vrijwilliger met chauffeur-taken in onze oude Mercedes Vervoer
Logo van Tuingezel